Mark Poprawski

Mark Poprawski - biography...

Remedy
Mark Poprawski - Remedy

Oil on board
Canvas size : 60cm x 60cm
£995

Conversion
Mark Poprawski - Conversion

Oil on board
Canvas size : 21cm x 60cm
SOLD

Adagio
Mark Poprawski - Adagio

Oil on Canvas
Canvas size : 30cm x 40cm
£495

Commitment
Mark Poprawski - Commitment

Oil on Canvas
Canvas size : 20cm x 30cm
£395

Deliverance
Mark Poprawski - Deliverance

Oil on box canvas
Canvas size : 100cm x 120cm
SOLD

Prophecy
Mark Poprawski - Prophecy

Oil on box canvas
Canvas size : 80cm x 100cm
£1350

Davidson Fine Art
22 High St, Totnes, Devon
01803 865774